Specificaties Mueller H-18700 Curb Stop Tee

Afsluiter ®NO-BLO® H-17800 Curb Stop Tee

De Mueller Curb Stop Tee is een haakse afsluiter die op nieuwe of bestaande gasleiding gelast kan worden. In tegenstelling tot de Autoperf Tee heeft de Curb Stop Tee geen boorpunt aan de spindel. De doorboring zal moeten geschieden met behulp van een speciale boormachine, zodat je de gasleiding kunt aanboren terwijl er gasdruk op staat. Nadat de boring is uitgevoerd kan met behulp van de boormachine de boor vervangen worden door de spindel van de Curb Stop Tee.

Type

H-18700 Curb Stop Tee.

Maximum werkdruk

Maximum werkdruk 99,3 barg (1440 psig).

Bedrijfstemperatuur

-10,0 – +60,0 °C.

Aansluitmaten

Laseinden inlaat x uitlaat: 1″ x 1″, 1.1/4″ x 1.1/4, 2″ x 2″.

Materiaal

Behuizing ASTM A105N.

Toepasbare gassen

Aardgas, LPG, propaan, butaan, lucht, stikstof en andere gassen.

Opties

Voor 1″ en 1.1/4″ afsluiter, boormachine type E-5.

Voor 2″ afsluiter, boormachine D-5.