Specificaties afblaasveiligheid J48K

Afblaasveiligheid type J48K en J48KC

J48 is een product van Elster NV/SA.

Alle technische gegevens en brochures kunt u terugvinden op de website van Elster-Instromet, www.elster-instromet.com